pess 5565 cup a

Group stage 5 a side Phùng Nguyễn Như Phong 65 Tô Hiệu, Khu tập thể Nghĩa Tân, Nghia Tan, Cầu Giấy, Hanoi, Vietnam

24 / 39
24 Team 1081 view
# Team name Matches W - D - L Goals scored Goals conceded Own goals Yellow cards Red cards
Anh Đức 127 1 1 - 0 - 0 3 1 0 0 0
Công Hổ 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
Hiếu Phong 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
Hùng chelsea 1 1 - 0 - 0 1 0 0 0 0
Hùng chu 1 1 - 0 - 0 1 0 0 0 0
Phú 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
Phạm minh đạt 1 0 - 0 - 1 0 1 0 0 0
Thắng T 1 0 - 1 - 0 1 1 0 0 0
Thế Phương 1 1 - 0 - 0 2 1 0 0 0
anh bo 1 0 - 1 - 0 0 0 0 0 0
anh hải 5565 1 1 - 0 - 0 1 0 0 0 0
huy lưu 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
khánh sky 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
lê quang chiến 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
lưu bình 1 0 - 0 - 1 0 1 0 0 0
minh đức 1 0 - 1 - 0 1 1 0 0 0
ngô việt anh 1 0 - 0 - 1 0 1 0 0 0
phúc hiếu 1 0 - 0 - 1 1 2 0 0 0
quang gay 1 0 - 1 - 0 0 0 0 0 0
trung kiên 1 0 - 1 - 0 1 1 0 0 0
trường 5565 1 0 - 1 - 0 1 1 0 0 0
tuấn nguyễn 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
tân bo 1 0 - 0 - 1 1 3 0 0 0
xuân minh 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
Total 5 - 6- 5 14 14 0 0 0

In this round, there is no player data yet so there is no statistics.