pess 5565 cup a

Group stage 5 a side Phùng Nguyễn Như Phong 65 Tô Hiệu, Khu tập thể Nghĩa Tân, Nghia Tan, Cầu Giấy, Hanoi, Vietnam

24 / 39
24 Team 1081 view

Team is the champion

Anh Đức 127

0 %  (0)

Công Hổ

0 %  (0)

Hiếu Phong

0 %  (0)

Hùng chelsea

0 %  (0)

Hùng chu

0 %  (0)

Phú

0 %  (0)

Phạm minh đạt

0 %  (0)

Thắng T

0 %  (0)

Thế Phương

0 %  (0)

anh bo

0 %  (0)

anh hải 5565

0 %  (0)

huy lưu

0 %  (0)

khánh sky

0 %  (0)

lê quang chiến

0 %  (0)

lưu bình

0 %  (0)

minh đức

0 %  (0)

ngô việt anh

0 %  (0)

phúc hiếu

0 %  (0)

quang gay

0 %  (0)

trung kiên

0 %  (0)

trường 5565

0 %  (0)

tuấn nguyễn

0 %  (0)

tân bo

0 %  (0)

xuân minh

0 %  (0)