GAM IVI PACI F2  ⚔  GST PTG

F-VILLE CHAMPIONSHIP 2022

17:3011/08/2022

GAM IVI PACI F2
GAM IVI PACI F2
GAM IVI PACI F2

DuongNH23 5'

Gia 10'

2-2

Match ended
GST PTG
GST PTG

LinhMQ 15'

BinhHL1 50'

GST PTG
Sân bóng Fville1

Match details

DuongNH23 ( 1 - 0 )
5'
Gia ( 2 - 0 )
10'
GiangVH5
12'
LinhMQ ( 2 - 1 )
15'
TienDV5
16'
BinhHL1 ( 2 - 2 )
50'
ThangVV2
50'
CongTV5
58'

Comments