👉 Video

GAM PDC 2  ⚔  FHN JITS

F-VILLE CHAMPIONSHIP 2022

17:4016/09/2022

GAM PDC 2
GAM PDC 2
GAM PDC 2

0-1

Match ended
FHN JITS
FHN JITS

ManhKun 23'

FHN JITS
Sân bóng Fville1

Match details

TruongNN12
21'
ManhKun ( 0 - 1 )
23'
Batman
23'
Chân gỗ
45'

Comments