JODC  ⚔  FHN JITS

F-VILLE CHAMPIONSHIP 2022

17:3002/08/2022

JODC
JODC
JODC

MinhHA 1'

MinhHA 2'

MinhHA 3'

MinhHA 4'

HungLS 5'

HungLS 6'

Huu Thanh 7'

7-3

Match ended
FHN JITS
FHN JITS

ManhKun 8'

Hoang Tu 9'

Joe 9'

FHN JITS
Sân bóng Fville1

Match details

MinhHA ( 1 - 0 )
1'
MinhHA ( 2 - 0 )
2'
MinhHA ( 3 - 0 )
3'
MinhHA ( 4 - 0 )
4'
HungLS ( 5 - 0 )
5'
HungLS ( 6 - 0 )
6'
Huu Thanh ( 7 - 0 )
7'
ManhKun ( 7 - 1 )
8'
Hoang Tu ( 7 - 2 )
9'
Joe ( 7 - 3 )
9'

Comments