pess 5565 cup a

Group stage 5 a side Phùng Nguyễn Như Phong 65 Tô Hiệu, Khu tập thể Nghĩa Tân, Nghia Tan, Cầu Giấy, Hanoi, Vietnam

24 / 39
24 Team 1081 view

tân bo

Respresentative

Phùng Nguyễn Như Phong

Team link

Not linked

Matches played

2 match

wins - draws - losses

0 - 0 - 2
1 Round 1
Fixture is not updated
tân bo
1 - 2
Công Hổ
2 Round 3
Fixture is not updated
Anh Đức 127
3 - 1
tân bo