pess 5565 cup a

Group stage 5 a side Phùng Nguyễn Như Phong 65 Tô Hiệu, Khu tập thể Nghĩa Tân, Nghia Tan, Cầu Giấy, Hanoi, Vietnam

24 / 39
24 Team 1081 view

Công Hổ

Respresentative

Phùng Nguyễn Như Phong

Team link

Not linked

Matches played

2 match

wins - draws - losses

2 - 0 - 0
1 Round 1/8
Công Hổ
Fixture is not updated
quang gay
2 Round 1
Fixture is not updated
tân bo
1 - 2
Công Hổ
3 Round 2
Fixture is not updated
Anh Đức 127
1 - 2
Công Hổ