pess 5565 cup a

Group stage 5 a side Phùng Nguyễn Như Phong 65 Tô Hiệu, Khu tập thể Nghĩa Tân, Nghia Tan, Cầu Giấy, Hanoi, Vietnam

24 / 39
24 Team 1081 view

khánh sky

Respresentative

Phùng Nguyễn Như Phong

Team link

Not linked

Matches played

2 match

wins - draws - losses

0 - 1 - 1
1 Round 1
Fixture is not updated
khánh sky
1 - 2
lưu bình
2 Round 2
Fixture is not updated
anh hải 5565
1 - 1
khánh sky