pess 5565 cup a

Group stage 5 a side Phùng Nguyễn Như Phong 65 Tô Hiệu, Khu tập thể Nghĩa Tân, Nghia Tan, Cầu Giấy, Hanoi, Vietnam

24 / 39
24 Team 1081 view

Thế Phương

Respresentative

Phùng Nguyễn Như Phong

Team link

Not linked

Matches played

2 match

wins - draws - losses

1 - 1 - 0
1 Round 1/8
lưu bình
Fixture is not updated
Thế Phương
2 Round 1
Fixture is not updated
Thế Phương
1 - 1
xuân minh
3 Round 3
Fixture is not updated
phúc hiếu
1 - 2
Thế Phương