pess 5565 cup a

Group stage 5 a side Phùng Nguyễn Như Phong 65 Tô Hiệu, Khu tập thể Nghĩa Tân, Nghia Tan, Cầu Giấy, Hanoi, Vietnam

24 / 39
24 Team 1099 view

trung kiên

Respresentative

Phùng Nguyễn Như Phong

Team link

Not linked

Matches played

2 match

wins - draws - losses

1 - 1 - 0
1 Round 1/8
trung kiên
Fixture is not updated
lê quang chiến
2 Round 2
Fixture is not updated
trung kiên
11 - 1
Phú
3 Round 3
Fixture is not updated
trung kiên
1 - 1
Thắng T