Banking Champions League 5

Group stage 7 a side Nguyễn Phúc sân Đầm Hồng 1

26 / 26
12 Team 1484 view

FC - Hải Dương

Respresentative

Nguyễn Đăng Khôi

Team link

Linked

Achievements

Matches played

6 match

wins - draws - losses

5 - 0 - 1
1 Final
09:00 30/11/2019
FC - Hải Dương
1 - 1 3 - 4
FC XO
2 Semi final
09:30 23/11/2019
FC - Hải Dương
3 - 0
AEK19
3 Quarter final
09:30 16/11/2019
FC - Hải Dương
3 - 2
Old Friends FC
4 Round 1
08:30 02/11/2019
AEK19
0 - 2
FC - Hải Dương
5 Round 2
07:30 03/11/2019
FC ACE
1 - 6
FC - Hải Dương
6 Round 3
09:30 09/11/2019
FC - Hải Dương
2 - 1
FC KẾ KIỂM
 • 0
 • 1
 • 0
Công Anh

Position:

Number: 1

 • 2
 • 0
 • 0
Tiến

Position:

Number: 2

 • 1
 • 2
 • 0
Mạnh

Position:

Number: 3

 • 0
 • 0
 • 0
Hiểu

Position:

Number: 4

 • 2
 • 0
 • 0
Quang

Position:

Number: 5

 • 0
 • 0
 • 0
Đoàn

Position:

Number: 6

 • 0
 • 0
 • 0
Thắng

Position:

Number: 7

 • 1
 • 3
 • 0
Hoàng

Position:

Number: 8

 • 6
 • 2
 • 0
Tài

Position:

Number: 9

 • 1
 • 0
 • 0
Hiếu

Position:

Number: 10

 • 0
 • 0
 • 0
Tùng

Position:

Number: 11

 • 4
 • 0
 • 0
Quân Anh

Position:

Number: 28