F-VILLE CHAMPIONSHIP 2022

Group stage 7 a side Tú Nguyễn Văn FPT F-Ville 2, Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội, Việt Nam

50 / 51
24 Team 1140 view

Liên Quân SSC

Respresentative

Tú Nguyễn Văn

Team link

Not linked

Matches played

4 match

wins - draws - losses

1 - 0 - 3
1 Round 1/8
17:45 06/10/2022
Liên Quân SSC
6 - 6 2 - 3
GAM IVI PACI F1
2 Round 1
17:30 29/07/2022
Liên Quân SSC
1 - 2
GST
3 Round 2
17:40 30/08/2022
Liên Quân SSC
9 - 3
GAM TCA
4 Round 3
17:40 07/09/2022
Liên Quân SSC
1 - 2
ICS JP 2
 • 0
 • 0
 • 0
KieuDT

Position: Tiền Vệ

Number: 1

 • 0
 • 0
 • 0
TuDM

Position: Tiền Vệ

Number: 2

 • 0
 • 1
 • 0
TuanDA

Position: Tiền Vệ

Number: 3

 • 0
 • 0
 • 0
ToanTV

Position: Tiền Vệ

Number: 4

 • 0
 • 0
 • 0
TungDT

Position: Tiền Vệ

Number: 5

 • 9
 • 0
 • 0
MinhNC

Position: Tiền Vệ

Number: 6

 • 0
 • 0
 • 0
DungPV

Position: Tiền Vệ

Number: 7

 • 0
 • 0
 • 0
CuNX

Position: Tiền Vệ

Number: 8

 • 0
 • 0
 • 0
TuanTD

Position: Tiền Vệ

Number: 9

 • 1
 • 0
 • 0
ToanNV16

Position: Tiền Vệ

Number: 10

 • 1
 • 0
 • 0
QuanDN

Position: Tiền Vệ

Number: 11

 • 0
 • 0
 • 0
TuNV7

Position: Tiền Vệ

Number: 12

 • 2
 • 0
 • 0
HungLV9

Position: Tiền Vệ

Number: 13

 • 0
 • 1
 • 0
TuNT1

Position: Tiền Vệ

Number: 14

 • 2
 • 1
 • 0
QuangHT5

Position: Tiền Vệ

Number: 15

 • 0
 • 0
 • 0
QuanNH31

Position: Tiền Vệ

Number: 16

 • 0
 • 0
 • 0
DuyPK3

Position: Tiền Vệ

Number: 17

 • 1
 • 0
 • 0
BinhTQ6

Position: Tiền Vệ

Number: 18

 • 0
 • 0
 • 0
HoangPL

Position: Tiền Vệ

Number: 19

 • 0
 • 0
 • 0
TuanNA12

Position: Tiền Vệ

Number: 20