Fut7Blogging

Đặng Đình MInh Đức - - 6 user recreational Not updated Fantasy Premier League
Introduction

hello ae, chúng mình là Fut7Blogging. Mong muốn của chúng mình là cọ sát với ae chơi Fpl trên toàn Việt Nam còn mục đích là có bữa lẩu free. 

Jersey 1
Jersey 2
Jersey 3

Active area

: Not updated
Not updated