MB_Team_PES

Minh Bu 0902797240 [email protected] 5 user recreational >30 PES Mobile
Introduction

Đội được thành lập từ các thành viên dàn trải từ Nam ra Bắc, có 02 "nữ hiệp" kiểu:

Ở ăn thì nết cũng hay,

Pick đội hình đấu thì tay cũng già.

Tham gia giao lưu vui vẻ không quạu.

Jersey 1
Jersey 2
Jersey 3

Active area

: 18:00 - Sunday 18:00 - Monday 18:00 - Tuesday 18:00 - Wednesday 18:00 - Thursday 18:00 - Friday 18:00 - Saturday
Toàn quốc