U18 C1

Hoàng Nhân 0939798800 Not updated 29 user intermediate 15-20 Football
Introduction
nơi hội tụ các e nhỏ đam mê bóng đá độ tuổi từ 15-20 tuổi
đạo đức tốt- không đá xấu - vui chơi học hỏi thoả sức đam mê
Jersey 1
Jersey 2
Jersey 3

Active area

: 16:00 - Sunday 16:00 - Saturday 19:00 - Monday 19:00 - Tuesday 19:00 - Wednesday 19:00 - Thursday 19:00 - Friday
Not updated