Team information

Kỳ Anh FC
Jersey 1
Jersey 2
Jersey 3

Active area

: Not updated
Not updated
Representative : Phạm Dũng
Level : recreational
Average age : Not updated
Gender : Male
Phone number : 0773384444
Introduction

Đội gồm chủ yếu là học sinh - sinh viên đang học tập, làm việc tại Hà Nội, Tham gia giải với tinh thần giao lưu học hỏi, tăng tinh thần đoàn kết vốn có của người dân Nghệ Tĩnh. Rất Mong được giao lưu học hỏi nhiều với tất cả mọi người tham dự giải.
Cảm ơn Ban Tổ Chức rất nhiều..!

Hotline: 0963 993 695