Ao Làng Ballas

Double elimination FIFA Lê Huỳnh Phước Ninh Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

18 / 18
10 Player 2451 view
Winners Bracket

Winners Bracket

Round 1/8
1
EMPTY
-
EMPTY
-
2
ToniGiang
3
Đông
0
3
EMPTY
-
EMPTY
-
4
EMPTY
-
EMPTY
-
5
EMPTY
-
EMPTY
-
6
Tám
0
Noname
3
7
EMPTY
-
EMPTY
-
8
EMPTY
-
EMPTY
-
Quarter final
1
Ku Lì
1 (4)
ToniGiang
1 (5)
2
Hisu
0
Ninh
2
3
2Bi
4
Noname
2
4
Chiến
1
Leo
2
Semi final
1
ToniGiang
1
Ninh
3
2
2Bi
0 (3)
Leo
0 (4)
Final
Ninh
2 (4)
Leo
2 (5)
Champion
Leo
1
Đông
2

Losers Bracket

Round 1
1
EMPTY
-
EMPTY
-
2
Đông
1
Tám
0
3
EMPTY
-
EMPTY
-
4
Ku Lì
2
Hisu
0
Round 2
1
Noname
0
Đông
3
2
Chiến
2
Ku Lì
1
Round 3
1
Đông
1
ToniGiang
0
2
Chiến
2
2Bi
0
Round 4
Đông
3 (4)
Chiến
3 (3)
Round 5
Đông
4
Ninh
2
Round 1/8
2
Fixture is not updated
ToniGiang
3 - 0
Đông
6
Fixture is not updated
Tám
0 - 3
Noname
Quarter final
1
Fixture is not updated
Ku Lì
1 - 1 4 - 5
ToniGiang
2
Fixture is not updated
Hisu
0 - 2
Ninh
3
Fixture is not updated
2Bi
4 - 2
Noname
4
Fixture is not updated
Chiến
1 - 2
Leo
Semi final
1
Fixture is not updated
ToniGiang
1 - 3
Ninh
2
Fixture is not updated
2Bi
0 - 0 3 - 4
Leo
Final
1
Fixture is not updated
Ninh
2 - 2 4 - 5
Leo
Champion
1
Fixture is not updated
Leo
1 - 2
Đông
Round
Round 1
2
Fixture is not updated
Đông
1 - 0
Tám
4
Fixture is not updated
Ku Lì
2 - 0
Hisu
Round 2
1
Fixture is not updated
Noname
0 - 3
Đông
2
Fixture is not updated
Chiến
2 - 1
Ku Lì
Round 3
1
Fixture is not updated
Đông
1 - 0
ToniGiang
2
Fixture is not updated
Chiến
2 - 0
2Bi
Round 4
1
Fixture is not updated
Đông
3 - 3 4 - 3
Chiến
Round 5
1
Fixture is not updated
Đông
4 - 2
Ninh