pess 5565 cup12

Knockout 5 a side Phùng Nguyễn Như Phong 65 Tô Hiệu, Khu tập thể Nghĩa Tân, Nghia Tan, Cầu Giấy, Hanoi, Vietnam

2 / 39
40 Team 745 view
# Team name Matches W - D - L Goals scored Goals conceded Own goals Yellow cards Red cards
1 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
2 1 0 - 0 - 1 0 1 0 0 0
3 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
4 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
anh bo 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
anh chính 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
anh hiếu ca 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
anh hải 5565 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
anh phú 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
anh thanh 5565 1 0 - 0 - 1 0 11 0 0 0
anh trường 5565 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
anh tâm 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
anh tân bo 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
anh đức 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
công hổ 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
danh huy 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
duy khánh 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
huy lưu 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
hùng chu 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
long zone 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
lưu bình 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
majnh 5565 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
minh hải 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
minh đức 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
nguyễn trung kiên 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
ngô việt anh 1 1 - 0 - 0 1 0 0 0 0
phúc hiếu 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
phạm minh đạt 98 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
quang chiến 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
quang gay 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
quang ngọc hà 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
quang vinh 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
thế phương 1 1 - 0 - 0 11 0 0 0 0
tiến anh 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
trần đức lương 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
tuấn nguyễn 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
viet anh 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
vương thế anh 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
xuân minh 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
đỗ tài 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
Total 2 - 0- 2 12 12 0 0 0

The team does not have participants so we cannot give statistics.
In order to have statistics for each player, please fill in all the details of each player in each team.