Humble Chú Tư

Nguyen Minh Trung 0902520012 [email protected] 8 user recreational 25-30 Fantasy Premier League
Introduction

Team được ghép từ 4 fan Ars và 1 fan Chel từ 2 teams Chú Tư và Be Humble đến từ hệ thống giải đấu FPL team 5v5 danh giá Việt Nam OPEN. Mục tiêu tham gia là thêm một kênh để thịt luộc các team OPEN khác :D

Jersey 1
Jersey 2
Jersey 3

Active area

: Not updated
Việt Nam