FC CNTT

Nguyễn Xuân Sơn 0912854854 Not updated 16 user recreational >30 Football
Introduction

Đội bóng là quy tụ những ae cùng đam mê đá bóng, làm công tác CNTT tại các đơn vị trên địa bàn quận Long Biên.

Jersey 1
Jersey 2
Jersey 3

Active area

: Not updated
Quận Long Biên