B&B Ecolife Capitol

Nguyen Xuan Hiep 0974484777 [email protected] 3 user intermediate >30 Football
Introduction

B&B là đội bóng với các thành viên cùng chung sống tại chung cư Ecolife Capitol, được thành lập và hoạt động với mục đích giao lưu rèn luyện sức khoẻ, tạo niềm vui và gắn kết các thành viên. 

Tiêu chí tìm đối thủ: Thân thiện, văn minh và cùng mục đích sinh hoạt nêu trên.

Jersey 1
Jersey 2
Jersey 3

Active area

: 19:00 - Wednesday
58 Tố hữu, Mễ Trì