Doanh nhân trẻ Cần Thơ FC

MR David Vien 0939151168 [email protected] 30 user recreational >30 Football

Application list

Pending: 9 | Reject: 0
# Full name Registration time Status
1 Tùng Lê 09:13:59 - 01/04/2023 Pending
2 Trương Đức Khanh 07:37:01 - 19/04/2023 Pending
3 Phạm Thành Đạt 19:13:00 - 16/05/2023 Pending
4 Xuân Đông 08:02:07 - 26/05/2023 Pending
5 Quý Nobita 21:48:31 - 21/06/2023 Pending
6 Phan Hoàng Anh 18:05:25 - 27/06/2023 Pending
7 Quốc Thái 08:13:54 - 07/09/2023 Pending
8 Nguyễn Bá Quyết Khánh 21:44:32 - 02/10/2023 Pending
9 G. Thành Phong 22:04:11 - 02/11/2023 Pending